fbpx
E-tellimine
Klient Viljandi Aken ja Uks
Teostus 2021
Asukoht Viljandi

Elister OÜ paigaldas puitu töötleva ettevõtte Viljandi Aken ja Uks tootmishoonesse automaatse aktiivsöel põhineva ventilatsioonilahenduse, mis aitab ettevõttel tõsta tootlikkust, püsides samal ajal keskkonnanormides ning hoides tööstust ümbritseva õhu varasemast 85% puhtamana. Testimisel saavutati õhupuhtus isegi 99,8%.

Viljandis asuv tootmisettevõte Viljandi Aken ja Uks annab tööd 700 inimesele. Tegemist on Baltimaade ühe suurima ukse- ja aknatootjaga ning Viljandi suurima tööandjaga. Grupi ettevõtete käive aastas on ligi 100 miljonit eurot ning tootmisvõimekus aastas kokku 700000 ühikut. Suurte mahtude töötlemine toob aga kaasa väljakutse õhku lenduvate kemikaalide töötlemisel. Tootmine peab vastama keskkonnanõuetele ning ei tohi põhjustada saastet üle lubatud normide. Aina suuremate tootmismahtude juures on tegemist ka aina suureneva väljakutsega, millele leidis Viljandi puidutootja lahenduse koostöös tööstuslike viimistluslahendusi pakkuva ettevõtte Elister OÜ-ga. 

Ettevõttes võeti katmis- kui kuivatusprotsessis kasutusele automaatne aktiivsöefilter, mis imab õhku lenduvad kahjulikud ühendid endasse ning filtrist väljub puhastatud õhk. Tegemist on ventilatsioonilahendusega, kus seadmel on kaks söefiltrit, millest üks on alati töös ning teine peale söe taasaktiveerimist ootab taas oma töökorda. See võimaldab tootmismahtusid suurendada ja samal ajal hoida ümbruses õhk puhtana.

Puidu viimistlemisel kasutatakse lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid viimistlusmaterjale (värvid, krundid, lahustid, peitsid jms), mis võivad lisaks lõhnahäiringule olla kahjulikud ümbruskonna õhukvaliteedile. “Keskkonnamõju vähendamiseks alustasime tootmises esimesena saaste hajumistingimuste parandamisega ning otsisime alternatiive kasutuses olnud kemikaalidele, arvestades lõpptoodangu kvaliteedi säilimist, jagas Viljandi Aken ja Uks arendusprojektide juht Veiko Põldsaar. Ta lisas, et kuna ettevõtte näol on tegemist areneva tööstusega ning lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise meetod on tõhus, jäävad selle võimalused siiski piiratuks, mis omakorda takistaks ettevõtte arengut ja tootmismahu suurendamist. Seetõttu otsustati rakendada lisaks tehtule ka väljuvate gaaside puhastamist, milleks valiti välja söefilter. “Kooskõlastatult Keskkonnaametiga on Viljandi Aknal ja Uksel lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise tegevuskava, mis näeb ette söefiltri kasutuselevõttu, et väljuvate gaaside koostises olevad lenduvad orgaanilised ühendid kinni püüda ja piirata seeläbi õhusaastet,” jagas Viljandi puiduettevõtte arendusprojektide juht keskkonnahoiuga seotud tegevusplaani.

“Automaatse söefiltri lahendus pärineb pika tootmiskogemusega Rootsi tootjalt MIAB,” märgib Elister OÜ poolt projekti vedanud Indrek Ester. “Ventilatsioonisüsteemi paigaldatud aktiivsöe kraanulid imavad vajalikud ühendid endasse saavutades õhu puhtuse vähemalt 85% ulatuses. Testimisel saavutati puhtus isegi 99,8%.

Süsteemi töökindlus on tagatud 2 paralleelselt kasutusel oleva filterseadmega, mis tagab selle, et ühe filtri täitumisel lülitub automaatselt tööle teine. Aktiveerimise protsessi käigus toimub puhastamine ja sama süsi on peale aktiveerimist taaskasutus kõlbulik“ selgitas Ester. “Sarnane tehnoloogia on Eesti mõistes üsna uudne ja kasutusel ainult 2 ettevõttes, aga näeme, et üha suuremate tootmismahtude juures ja rohetootmise edendamise vaatenurgast võiks see sobida mitmetele tootmisettevõtetele,” sõnas Elisteri esindaja, kelle sõnul saaks söefiltriga ventilatsioonisüsteemi kasutada ettevõtted, kus kasutatakse vedelvärve, lahusteid ja sarnaseid viimistlusvahendeid.  

“Viljandi Aken ja Uks tootmisesse paigaldasime täisautomaatse filtri, millel on kaughaldus ja muud hüved, kuid sarnasel põhimõttel on võimalik väiksemal ettevõttel kasutada manuaalse söevahetusega filtrit. Kui tootmismahud on väiksed ja eelarve ei võimalda täisautomaatsed süsteemi, siis on ka see hea ja sobiv lahendus,“ toob Elisteri esindaja välja söefiltri variandi, mis aitaks keskkonnanõuetele vastavuses püsimise osas eelkõige väikeettevõtteid.

Aina enam on tööstusettevõtete väljakutseks leida tasakaal investeeringute vahel, mis on tootmise arendamise ja keskkonnaalaste investeeringute vahel. Mõlemal juhul on tegemist tuleviku perspektiivis vajaliku ja vältimatu sammuga, eriti kui tööstus asub elamupiirkonnas. Viljandi Aken ja Uks projekti näitel on tegemist hoolikalt läbimõeldud kombinatsiooniga, kus lahendus toetab nii keskkonna kui ka ettevõtte arengu aspekti. 

“Söefiltriga ventilatsioonisüsteemi kasutamine aitab tootmisettevõtetel vähendada ümbruskonnas lõhnahäiringut ning aitab hoida välisõhu saastetaseme kontrolli all ja seaduses ettenähtud tasemel. Pidevalt automatiseerimise suunas liikuvas tööstussektoris on sarnane lahendus kindlasti üks vajalik ja töökindel lahendus,” sõnas Elister OÜ esindaja Indrek Ester.

Teostatud projektid

Kroonpressi trükikojas hoiab niiskust kontrolli all UNIFOG niisutussüsteem

Vaata

Olemasoleva aspiratsiooni täiustamine

Vaata

Jahutussüsteem võimsusega 600 kW Dagoplasti tootmise tarvis

Vaata

Mira Ehitusmaterjalide OÜ hankis protsessi tolmuärastus süsteemi.

Vaata

Viking Motors autopesula sai soojusvahetiga ventilatsiooni

Vaata

Scanola Baltic soojustagastus lahendus

Vaata

Elektroonika ettevõte Harjumaal vajas eri värvimistööde jaoks värvimislahendust

Vaata

“Power&Free” konveieriga pulbervärvimise liin

Vaata

Keevitusventilatsioon “Push-Pull” meetodil

Vaata

Metalli viimistlusruumi lahendus

Vaata

Sami vedelvärvimise liin

Vaata

Täisautomaatse haaveldusruumi ehitus

Vaata

Tööstuslik lihvimisruum klaasplast toodetele

Vaata

Mitmekomponente doseerimissüsteem kuuele värvile ja kahele kõvendile.

Vaata

Gaaskatalüüt infrapuna ahju renoveerimine

Vaata

Haaveldusruumi ventilatsiooni loomine

Vaata

Lappset Estonia kolimine

Vaata

FSP Steel Painting konveieri laiendus

Vaata

Konesko jahutustunnelid

Vaata

LAPPSET ESTONIA lisa jauhutustunnel

Vaata

Saku Metall vedelvärvimise poolautomaatliin

Vaata

Fortaco robotala keevitusventilatsioon

Vaata

Tarmeteci uus keevitus- ja ventilatsioonisüsteem tagab tootmishallis puhta õhu ja energiasäästu

Vaata

Elister OÜ paigaldatud pulbervärvimisliin viib FAVORi tootmise tipptasemele

Vaata

Paigaldasime Torm Metalli värvimistsehhi automaatvärvimise süsteemi

Vaata

Metalliettevõte uuendas tehase ventilatsiooni

Vaata

Ampler Bikes värvib oma toodangut nüüd ise!

Vaata

Scanfil Pärnu uuendas oma automaat värvimisprotsessi

Vaata

Konesko Põltsamaa tehases uuendasime keevitusventilatsiooni

Vaata

Aitasime välja ehitada Tarmetec käiamise tsehhis äratõmbe

Vaata

Kraanavabrik soetas energiasäästliku keevitusventilatsiooni

Vaata

AQ Lasertooli Viimsi tehase pulbervärviliin läbis korraliku uuenduse

Vaata

Sami AS värvib oma tooteid ka pulbervärviga

Vaata

Konesko Põltsamaa keevitusventilatsioon

Vaata

Saekaatri tagastuskonveier

Vaata

Tootmisliini ahju väljavahetamine

Vaata

Tehase vaakumi kompenseerimine

Vaata

Värvimimise ja kuivatuse lahendus

Vaata

Gaaskatalüsaatoriga aktiivsöe filtri paigaldus

Vaata

Automaatne ukse tolmust puhastamise masin koos pöördüksusega

Vaata

Viimistlusruum eritellimus mööbli viimistlemiseks

Vaata

Viimistlusliin kolme viimistlustöökohaga

Vaata

Tehase niisutussüsteem kus kokku saavad uus ja vana.

Vaata

Tootmishoone pressiruumi ventilatsioon

Vaata

Siinidel käsitööriistade hoidmise platvorm

Vaata

Aluste kettkonveierid

Vaata

Täisautomaatse Cefla pihustusliini kolimine Tallinnast Võrru

Vaata

Woodman pihustusautomaadi kompenseeriv ventilatsioon

Vaata

Tehase õhu kompenseerimine ja soojusenergia taaskasutamine

Vaata

Palmako puidutööstusele niisutussüsteem

Vaata

Viking Window uus värviliini konveier

Vaata

Tööstuse mürasummutamine

Vaata

Manuaalse konveieri laiendamine

Vaata

Liinilahendus puidutööstusesse

Vaata

Lahustiaurude äratõmbe ventilatsioon Flash-Off alas.

Vaata

Harjas-värvimisautomaadile puhastusüksus koos motoriseeritud konveieriga

Vaata

2K pahtli doseerimissüsteem koos seadmeruumiga

Vaata

GRACO 3KS doseerimissüsteem automatiseerib tootmist

Vaata

Textuur niisutussüsteem

Vaata

Tootmise laiendamine tõi ka niisutussüsteemi laiendamise

Vaata

ELDUR PUIT tõstis tootmisvõimekust uue värvimislahendusega

Vaata

Helland Baltic lihvimislaudadega süsteem

Vaata

Lasita Majal on nüüd soojustagastusega ventilatsioon ja efektiivne õhuvahetussüsteem

Vaata

Baltic Connexions tootmishoone kaasaegne ventilatsioonisüsteem

Vaata

Viimistlusliinil saab terava silma ja kindla käega maalritele jõudu juurde anda moodsa tehnoloogiaga

Vaata

Elister OÜ paigaldatud lahendus muudab Viljandi Aken ja Uks ümbruses õhu varasemast 85% puhtamaks

Vaata

Taikse Puit viimistlusruum läbis uuenduskuuri

Vaata

Aitasime kaasajastada ettevõtte ARENS käsiviimistlust võimeka 3K süsteemi abil

Vaata

Eesti Maaülikooli hoones niisutab ruume UNIFOGi niisutussüsteem

Vaata

Mööblitootja Harviker OÜ taaskasutab värviliinide soojusenergiat

Vaata

Jeld-Wen Eesti kaasajastas kogu tehase niisutuse UniFog toru tüüpi niisutussüsteemile

Vaata

Kaks uut robotit lisandus Viking Window tehnoloogia meeskonda

Vaata

Kalla Mööbel laiendas tootmist

Vaata