Haaveldusruumid - Elister

Esikäsittelytilat

Suunnittelemme, valmistamme ja asennamme ruiskubetonikopit hiomahiontaa varten. Kopit on suunniteltu yhdelle tai useammalle eri hiomamateriaalille, kuten teräshauleille, lasikuulille, alumiinioksidille jne.

Seotud seadmed

Pienikokoinen lattiakaavin lattiahaavaholvi

Suunnittelemme, valmistamme ja asennamme ruiskubetonikopit hiomahiontaa varten. Kopit on suunniteltu yhdelle tai useammalle eri hiomamateriaalille, kuten teräshauleille, lasikuulille, alumiinioksidille jne. Ilmanvaihto ja pölysuodatin haulikkoruiskuhuoneessa Haulikkoruiskuhuoneen ilmaa kierrätetään jatkuvasti prosessin aikana. Ilma kulkee erityisen suodatinlaitteen läpi, jossa haulipuhallusprosessin aikana syntyvä pöly puhdistetaan. Voimme tarjota järjestelmiä, joiden ilmanvaihtomäärät vaihtelevat 1 500 ja 33 000 m3 /h välillä.

Vaata tuotetta

Esikäsittelytilat, joissa on keräyssuutin

Ratkaisu pientuottajille, jossa on puoliautomaattinen laukauskeräys. Huoneen lattialle on suunniteltu kuoppa haulien keräämistä varten, josta tyhjiöimuripumppu ohjaa haulien erotinlaitteen kautta haulikonerottimeen.

Vaata tuotetta