VOC filtrid - Elister

VOC-suodattimet


Yhteistyössä vuonna 1989 perustetun ruotsalaisen Mölnbacka Industri AB:n kanssa toimitamme kaasukatalyyttisiä hiilisuodattimia teollisuudelle, joka etsii ratkaisua haihtuvien orgaanisten yhdisteiden talteenottoon ja ympäristönsuojeluun. Ensimmäinen tämäntyyppinen suodatinyksikkö asennettiin vuonna 1990, ja nykyään sitä on asennettu yli 60 kappaletta.

MIAB on näiden tuotteiden kokonaistoimittaja, joka suunnittelee laitteet, luo automaatio- ja paloturvallisuusjärjestelmät ja asentaa ne paikallisten edustajien - Elister OÜ:n - avulla.

MIAB-ilmanpuhdistusyksikkö on täysin automaattinen ja vaatii vain vähän valvontaa ja hallintaa. Kun tuotanto alkaa tehtaalla, ilmanpuhdistusyksikkö käynnistyy automaattisesti. Kun tuotanto on päättynyt, ilmanpuhdistin sammuu itsestään, kun se havaitsee liuotinpäästöjen puuttumisen.

Kaikki tarvittavat ohjelmistot ja laitteistot toimitetaan laitteen mukana. Puhdistusyksikköä ohjataan PLC:llä, jota valvotaan järjestelmän antureilla. PLC tarkistaa jatkuvasti ohjelmoitujen parametrien tarkkuuden. Tämä on ratkaisevan tärkeää puhdistusyksikön odotetun korkean suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Käyttöjärjestelmän avulla asiakkaan operaattorit voivat kauko-ohjata ilmanpuhdistusyksikköä. Kun MIAB on otettu käyttöön, asiantuntijamme voivat valvoa yksikköä Internetin kautta.

Aseman toimintaparametrit tallennetaan samanaikaisesti asiakastiedostoja ja sääntelyviranomaisille annettavia raportteja varten. Esimerkkejä tallennetuista parametreista ovat hapettuneiden VOC-yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) määrä, energiankulutus, käytettävyys, puhdistustehokkuus, hälytys ja kaikki prosessiin liittyvät tiedot, kuten lämpötila ja painehäviö laitoksessa.

Viroon asennettujen laitteiden puhdistustehokkuus on ympäristökeskuksen mittausten mukaan yli 98%!

Seotud seadmed

MIAB FD -aktiivihiilisuodatin

Tämäntyyppinen puhdistusjärjestelmä soveltuu korkeille ilmamäärille, joissa on alhaisia liuotinpitoisuuksia. Tyypillinen tilavuusalue 15 000 - 250 000 m3/h ja pitoisuusalue 0 - 1000 mg/m3.

Vaata tuotetta

MIAB F -hiilisuodatin

MIAB F soveltuu alhaisille ilmavirroille ja haihtuville orgaanisille yhdisteille. Tässä prosessissa ilma kulkee aktiivihiiltä sisältävän suodattimen läpi. Aktiivihiili vaihdetaan, kun se kyllästyy haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä. MIAB F on saatavana kahtena eri versiona. Paikallaan oleva versio, jossa hiili vaihdetaan paikan päällä, ja toinen versio, jossa suodatin kuljetetaan uudelleenaktivointiasemalle.

Vaata tuotetta

MIAB D -katalyytti

Puhdistusjärjestelmä, jossa prosessi-ilma puhdistetaan katalyyttisellä hapetuksella. Tämä järjestelmä soveltuu pienille prosessi-ilmavirroille, joissa on suuria pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Tyypilliset kapasiteetit ovat 500-12 000 m3/h, kun pitoisuudet ovat 1g/m3 - 12g/m3. Järjestelmä koostuu lämmönvaihtimesta, sähkölämmitysosasta, puhaltimesta ja hapetusyksiköstä. Tarvittaessa MIAB D -katalysaattori voidaan asentaa useampaan yksikköön halutun ilmamäärän tuottamiseksi. MIAB D -katalysaattoria voidaan käyttää [...]

Vaata tuotetta