Operaatorite koolitamine aitab vähendada praagi tootmist! - Elister

Operaatorite koolitamine aitab vähendada praagi tootmist!

Miks koolitada operaatoreid?

Koolitus on tootmises kriitilise tähtsusega, tagades maksimaalse efektiivsuse. Ettevõtetes toimuv inimeste vahetumine, olgu see siis uuele positsioonile siirdumise või muude põhjuste tõttu, toob esile koolituse jätkuvat olulisust. Justkui “telefonimängus” võib algne koolitusinfo ajapikku muutuda, jõudes 3-4 “põlvkonna” pärast algsest erineva sisuni.

Tihti piirdub koolitus praktiliste nõuannetega, jättes tähelepanuta, miks ja kuidas probleemid tekivad. See teadmiste lüngast arusaamine on lahenduste leidmisel aga hädavajalik.

Me tuleme appi!

Selle lünga täitmiseks oleme loonud mitmekesised koolitusprogrammid, mis aitavad meenutada olulisi teadmisi. Eriti keerukate küsimuste korral kaasame ka esindatavate brändide spetsialiste, et tagada kõrgeim koolituskvaliteet.

Näiteks, Torm Metalli meeskonna koolitus näitas selgelt, kuidas spetsiifilised küsimused ja probleemid koolituse käigus lahenevad. Tagasiside kinnitas, et koolitus aitas selgitada paljusid neid vaevanud küsimusi. See on vaid üks paljudest edulugudest, mis kinnitavad meie lähenemise väärtust: 

“Me küll juba suudame väga kõrget värvikvaliteeti pakkuda, aga enesekriitiliselt teame, et alati on ruumi veelgi areneda ja juurde õppida. Elister OÜ-ga on meil läbi aastate olnud väga hea koostöö. Seetõttu otsustasime nad jälle külla kutsuda, et korraldada meie värviüksuse operaatoritele täiendav koolitus, mis aitaks kinnistada olemasolevaid teadmisi ja omandada uusi oskusi. Aitäh, Elister OÜst Indrekule ja Viktorile, et meid külastasite ja oma teadmisi jagasite!”

Koolituse planeerimine algab teie vajaduste ja probleemide mõistmisest, arutelust võimaliku toimumisaja üle. Eelistame interaktiivset formaati, kasutades arvuteid visuaalide ja slaidide näitamiseks, samas keskendudes peamiselt konstruktiivsele dialoogile. See lähenemine võimaldab meil saada jooksvalt tagasisidet ja süvitsi arutada olulisi teemasid, parandades tootlikkust ja vähendades praagi riski.

Kui teie meeskond vajab täiendavat koolitust, võtke meiega ühendust. Koos leiame viisi, kuidas teie tootmist ja töötajate oskusi edendada. Kõige lihtsam viis teema algatamiseks on täita allpool olev vorm oma kontaktidega ning lühikokkuvõttega. Me võtame teiega siis juba ise ühendust.

Võta ühendust

Tekkisid ideed, mida võiks koos üle vaadata? Võta meiega ühendust

Või tule meile külla

Tule külla meie Jüri kontorisse aadressil Kesk tee 10, Jüri, Rae vald