"Power&Free" konveiersüsteemid - Elister

"Power&Free" konveiersüsteemid

“Power & Free” konveierisüsteem koosneb mitmetest rippkanduritest, mis liiguvad automaatselt läbi protsessi. “Power & Free” konveierisüsteem erineb üksikkonveieri tööpõhimõttest selle poolest, et iga kandur on juhitav eraldi.

Võimalik on rakendada erinevaid liinikiirusi erinevatel protsessi etappidel. “Power & Free” konveierisüsteemi on võimalik konstrueerida ka väga suurte, komplektsete ja/või raskete osade transportimiseks.

“Power & Free” konveieri põhimõtteliseks lahenduseks on kahe C-profiili paigaldamine üksteise peale/alla. Ülemine profiil liigutab kardaan liigentketti ja alumine kandureid. Kandureid saab juhtida läbi spetsiaalsete profiilikaarte ja tõstemehhanismi nii horisontaalselt, kui vertikaalselt.

Konveier koosneb erinevatest protesessiahelatest, mida juhitakse ühe või mitme ajamiga. Töökiirused jäävad vahemiku 0-15 m/min. “Power & Free” konveierisüsteemid on saadaval koos lülitusplokkide, pööramisseadmete, laadimissektsioonide ja tõstmis-/langetamisjaamadega. Kokkuvõtvalt on tegemist konveiersüsteemiga, millel on väga vähe piiranguid.