Keevitusautomaatika - Elister

Keevitusautomaatika

Standardlahendused võivad küll olla piisavalt tõhusad, kuid kohandatud automaatikasüsteemid viivad tööprotsesside juhtimise ja ohutuse uuele tasemele, suurendades samas ka produktiivsust ja energiatõhusust.

Automatiseerimise eelised:

  • Intelligentsed käivitamis- ja seiskamisfunktsioonid: Süsteem saab tuvastada, kui keevitustegevus algab või lõppeb, ning käivitada või seiskuda vastavalt vajadusele, vähendades seeläbi inimfaktori mõju ja võimalikke vigu.
  • Kohandatud äratõmbevõimsus: Automatika võimaldab reguleerida äratõmbe mahtu reaalajas, sõltuvalt aktiivsete töökohtade arvust, tagades optimaalse energiakasutuse ja maksimaalse filtreerimistõhususe.
  • Protsesside optimeerimine: Automaatjuhtimisega süsteemid saavad analüüsida ja kohandada töötingimusi dünaamiliselt, mis tagab parema kontrolli protsesside üle ja väiksemad ekspluatatsioonikulud.

Kohandatud automaatika lisavõimalused:

  • Töökohtade jälgimine: Süsteem võib olla seadistatud jälgima töökohtade aktiivsust, võimaldades proaktiivselt juhtida filtri kasutust ja äratõmbetugevust.
  • Energiasäästlik operatsioon: Automaatika saab optimeerida süsteemi tööd vastavalt tegelikule vajadusele, vähendades tarbetut energiakasutust.
  • Seire ja teavitused: Võimalik on lisada funktsioone süsteemi seisundi monitoorimiseks ja hooldusvajaduse teavitamiseks, suurendades seeläbi süsteemi töökindlust ja pikaealisust.

Automaatika integreerimine teie töökoha äratõmbesüsteemidesse ei taga mitte ainult paremat tootlikkust ja väiksemaid tegevuskulusid, vaid aitab ka kaasa turvalisema ja tervislikuma töökeskkonna loomisele.

Seotud tooted

Klapiajam HMO24

Elektriliselt juhitav HMO24 klapiajami abil on võimalik keevitussüsteeme ehitada ülesse selliselt, et oleks võimalik juhtida üksikuid töökohtasid või siis piirkondi äratõmmete osas. See võimaldab kasutada keevitussüsteemide ehitamisel väiksema õhuvahetusega filtreid ja luua energiasäästlik süsteem.

Vaata toodet

“Smart” käivituspistikud

Targad käivituspistikud suudavad kontrollida ventilaatorite ja klappide käivitus- ja seiskamis protsessi keevitusväljatõmbe juures, mis aitab vältida olukordasid, kus keevitusventilatsioon töötab tühjalt või siis täisvõimsusel, kui aga piisaks oluliselt vähemast.

Vaata toodet