Keevitusrobotid - Elister

Keevitusrobotid

Tootmised on liikumas oma protsesside automatiseerimise suunas robotite abil ning üheks valdkonnaks on ka toodete keevitamine.
Koostöös partneriga pakume erinevate võimalustega keevitusroboteid.

Õmbluse asukoha otsimine toimub kas puutetundlike anduritega, keevitustraadiga detaili ettemääratud pindadelt. Lisaks on võimalik leida ka optiliste- või laseranduritega.

Reaalajas keevisvannist saadud tagasiside alusel põleti asendi korrigeerimine – õmbluse jälgimine.
Kui paljudel juhtudel on vaja selleks lisaandureid, siis Froniuse keevitusseadmetega robotsüsteemides edastatakse jälgimissignaal digitaalselt robotile ning vaja on ainult robotipoolset toetavat tarkvara.

Kui keevitusparameetrite analüüs ei anna rahuldavaid tulemusi põleti juhtimiseks võetakse kasutusele masinnägemine koostöös laserprojektoriga.

Oleme Eestis juurutanud esimese taolise masinnägemise protsessi, mille abil on võimalik kontaktivabalt detaile ruumis otsida ja põleti asendit keevituse käigus korrigeerida.