Elister OÜ paigaldatud lahendus muudab Viljandi Aken ja Uks ümbruses õhu varasemast 85% puhtamaks - Elister

Elister OÜ paigaldatud lahendus muudab Viljandi Aken ja Uks ümbruses õhu varasemast 85% puhtamaks

Klient

Viljandi Aken ja Uks

Teostus

2021

Asukoht

Viljandi

MIAB aktiivsöe filtrilahendus - rõõmus üleandmise hetk

Elister OÜ paigaldas puitu töötleva ettevõtte Viljandi Aken ja Uks tootmishoonesse automaatse aktiivsöel põhineva ventilatsioonilahenduse, mis aitab ettevõttel tõsta tootlikkust, püsides samal ajal keskkonnanormides ning hoides tööstust ümbritseva õhu varasemast 85% puhtamana. Testimisel saavutati õhupuhtus isegi 99,8%.

Viljandis asuv tootmisettevõte Viljandi Aken ja Uks annab tööd 700 inimesele. Tegemist on Baltimaade ühe suurima ukse- ja aknatootjaga ning Viljandi suurima tööandjaga. Grupi ettevõtete käive aastas on ligi 100 miljonit eurot ning tootmisvõimekus aastas kokku 700000 ühikut. Suurte mahtude töötlemine toob aga kaasa väljakutse õhku lenduvate kemikaalide töötlemisel. Tootmine peab vastama keskkonnanõuetele ning ei tohi põhjustada saastet üle lubatud normide. Aina suuremate tootmismahtude juures on tegemist ka aina suureneva väljakutsega, millele leidis Viljandi puidutootja lahenduse koostöös tööstuslike viimistluslahendusi pakkuva ettevõtte Elister OÜ-ga. 

Ettevõttes võeti katmis- kui kuivatusprotsessis kasutusele automaatne aktiivsöefilter, mis imab õhku lenduvad kahjulikud ühendid endasse ning filtrist väljub puhastatud õhk. Tegemist on ventilatsioonilahendusega, kus seadmel on kaks söefiltrit, millest üks on alati töös ning teine peale söe taasaktiveerimist ootab taas oma töökorda. See võimaldab tootmismahtusid suurendada ja samal ajal hoida ümbruses õhk puhtana.

Puidu viimistlemisel kasutatakse lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid viimistlusmaterjale (värvid, krundid, lahustid, peitsid jms), mis võivad lisaks lõhnahäiringule olla kahjulikud ümbruskonna õhukvaliteedile. “Keskkonnamõju vähendamiseks alustasime tootmises esimesena saaste hajumistingimuste parandamisega ning otsisime alternatiive kasutuses olnud kemikaalidele, arvestades lõpptoodangu kvaliteedi säilimist, jagas Viljandi Aken ja Uks arendusprojektide juht Veiko Põldsaar. Ta lisas, et kuna ettevõtte näol on tegemist areneva tööstusega ning lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise meetod on tõhus, jäävad selle võimalused siiski piiratuks, mis omakorda takistaks ettevõtte arengut ja tootmismahu suurendamist. Seetõttu otsustati rakendada lisaks tehtule ka väljuvate gaaside puhastamist, milleks valiti välja söefilter. “Kooskõlastatult Keskkonnaametiga on Viljandi Aknal ja Uksel lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise tegevuskava, mis näeb ette söefiltri kasutuselevõttu, et väljuvate gaaside koostises olevad lenduvad orgaanilised ühendid kinni püüda ja piirata seeläbi õhusaastet,” jagas Viljandi puiduettevõtte arendusprojektide juht keskkonnahoiuga seotud tegevusplaani.

“Automaatse söefiltri lahendus pärineb pika tootmiskogemusega Rootsi tootjalt MIAB,” märgib Elister OÜ poolt projekti vedanud Indrek Ester. “Ventilatsioonisüsteemi paigaldatud aktiivsöe kraanulid imavad vajalikud ühendid endasse saavutades õhu puhtuse vähemalt 85% ulatuses. Testimisel saavutati puhtus isegi 99,8%.

Süsteemi töökindlus on tagatud 2 paralleelselt kasutusel oleva filterseadmega, mis tagab selle, et ühe filtri täitumisel lülitub automaatselt tööle teine. Aktiveerimise protsessi käigus toimub puhastamine ja sama süsi on peale aktiveerimist taaskasutus kõlbulik“ selgitas Ester. “Sarnane tehnoloogia on Eesti mõistes üsna uudne ja kasutusel ainult 2 ettevõttes, aga näeme, et üha suuremate tootmismahtude juures ja rohetootmise edendamise vaatenurgast võiks see sobida mitmetele tootmisettevõtetele,” sõnas Elisteri esindaja, kelle sõnul saaks söefiltriga ventilatsioonisüsteemi kasutada ettevõtted, kus kasutatakse vedelvärve, lahusteid ja sarnaseid viimistlusvahendeid.  

“Viljandi Aken ja Uks tootmisesse paigaldasime täisautomaatse filtri, millel on kaughaldus ja muud hüved, kuid sarnasel põhimõttel on võimalik väiksemal ettevõttel kasutada manuaalse söevahetusega filtrit. Kui tootmismahud on väiksed ja eelarve ei võimalda täisautomaatsed süsteemi, siis on ka see hea ja sobiv lahendus,“ toob Elisteri esindaja välja söefiltri variandi, mis aitaks keskkonnanõuetele vastavuses püsimise osas eelkõige väikeettevõtteid.

Aina enam on tööstusettevõtete väljakutseks leida tasakaal investeeringute vahel, mis on tootmise arendamise ja keskkonnaalaste investeeringute vahel. Mõlemal juhul on tegemist tuleviku perspektiivis vajaliku ja vältimatu sammuga, eriti kui tööstus asub elamupiirkonnas. Viljandi Aken ja Uks projekti näitel on tegemist hoolikalt läbimõeldud kombinatsiooniga, kus lahendus toetab nii keskkonna kui ka ettevõtte arengu aspekti. 

“Söefiltriga ventilatsioonisüsteemi kasutamine aitab tootmisettevõtetel vähendada ümbruskonnas lõhnahäiringut ning aitab hoida välisõhu saastetaseme kontrolli all ja seaduses ettenähtud tasemel. Pidevalt automatiseerimise suunas liikuvas tööstussektoris on sarnane lahendus kindlasti üks vajalik ja töökindel lahendus,” sõnas Elister OÜ esindaja Indrek Ester.

Pildigalerii

Kliendid räägivad