Metalliettevõte uuendas tehase ventilatsiooni - Elister

Metalliettevõte uuendas tehase ventilatsiooni

Klient

Metagrupp

Teostus

2022

Asukoht

Harjumaa

Metagrupp on 1998. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevuseks on alumiiniumist ja teistest kergmetallidest keevistoodete valmistamine. Kuna Metagrupi areng on suunatud kaasaegsete keevitustehnoloogiate rakendamisele, kerkis päevakorda ka töötajate töötingimuste parandamine ning seda just õhuvahetuse ja -filtreerimise parandamisega.

Uuendatud sai keevitus- ja tavaventilatsioon, millele lisaks üks rätseplahendusena valminud süsteem laserite jahutusüksustele. Eesmärgiks oli tagada kuumadel päevadel tehasesse normaalne töötemperatuur ja värske õhk, pidades meeles energiasäästlikkust.

Keevitus toimub kinnistes boksides kus õnnestus ära kasutada olemasolevat torustikku, mistõttu piisas ainult GRAMi filterseadme lisamisest.

Üldventilatsiooni lahendasime CIC agregaadiga, millele on tulevikus kliendil plaan juurde lisada jahutusüksus. Nagu meile tavaks, siis kandsime hoolt selle eest, et värske õhk jõuaks töötajateni ning tehases tekiks normaalne õhuringlus.

Kõikide süsteemide juures oli lähteülesandeks puhas õhk ja energiasääst tänu läbimõeldud lahendustele. Täiendavalt on kõikidel süsteemidel olemas valmidus protsessid automatiseerida ning liidestada muude masinatega.

Kliendid räägivad