Paigaldasime Torm Metalli värvimistsehhi automaatvärvimise süsteemi - Elister

Paigaldasime Torm Metalli värvimistsehhi automaatvärvimise süsteemi

Klient

Torm Metall

Teostus

2021

Asukoht

Tartu

Oleme äsja lõpetanud uue projekti Torm Metalli tootmises, kuhu paigaldasime Gema automaatvärvimise süsteemi. Samasse tootmishoonesse oleme 2018. aastal üles seadnud ka kogu ülejäänud automaatseks värvimiseks vajaliku süsteemi, milleks on seitsmeetapiline pesu, kuivatus- ja küpsetusahi ning multifunktsionaalne konveiersüsteem. Nüüd on täisautomaatne komplekt koos.

Torm Metalli juhataja Oskar Kilk sõnab, et ettevõttel oli juba alguses plaanis tootmise kaasajastamiseks mõlemad lahendused hankida. „Need kaks süsteemi nii eraldiseisvad ei olegi. Pulbervärvimise liini kavandamise ajal oli robot projekti sisse planeeritud. Missugune robot täpselt, seda tol hetkel veel ei teadnud, aga roboti valmidusega arvestasime juba pulbervärvimise liini kavandamisel. Otsus teha tööd kahes jaos tugines peamiselt sellele, et tegemist on suure investeeringuga ning mõistlik oli see jagada kahte etappi. Valminud lahendus on suurprojekti teine etapp,“ sõnab Kilk ja lisab, et tegemist oli pikaajalise kestva kasvu jaoks vajaliku investeeringuga.

Tootmisettevõtte juhataja kinnitab ka, et uus lahendus on toonud suure hüppe tootmismahtude kasvu, sest lõviosa ootel tellimusi valmis juba esimese kasutusnädalaga. „Mitte, et eelnev ressurss oleks maksimumvõimsusega kasutusel olnud, ent kätte oli jõudnud aeg värvirobot kasutusele võtta. Paari nädala põhjal, mil robot on kasutuses olnud, on raske veel üksikasjalikke järeldusi teha, kuid see on väga oodatud automaatika ning rahul on ka töötajad, kelle töö iseloom tänu lahendusele muutus,“ sõnas Kilk.

Paari nädala põhjal, mil robot on kasutuses olnud, on raske veel üksikasjalikke järeldusi teha, kuid see on väga oodatud automaatika ning rahul on ka töötajad, kelle töö iseloom tänu lahendusele muutus.

Suurte mahtude teenindamise kõrval toob Torm Metalli juhataja välja ka kvaliteedi tagamise võimekuse. „Kvaliteeti ja mahtu ei saa teineteisest eraldi vaadata, kuna süsteemil on mitmeid kriitilisi etappe, mis väiksema tootmismahu juures mõjutaksid investeeringut ja survestaksid kompromisse tegema. Nii tuleks teinekord loobuda mingitest tootmisprotsessi etappidest, mis võimaldavad aga omakorda tippkvaliteeti saavutada. Meil on täna kasutuses 5-kambriline ja 7-etapiline pesusüsteem ning kogu protsess on läbi mõeldud suurte värvimistööde teostamiseks nii, et tagatud oleks ka tööde kvaliteet. Varem võttis see kõik rohkem aega, kuna värvitöid tehti käsitsi, mis on juba füüsiliselt väga raske. Kogu liini läbilaskevõime tugines kahel inimesel, kes järjest käsitsi detaile värvisid. Nüüd on värvijatel oluliselt kõrgema lisandväärtusega roll, kus nad saavad protsessi jälgida, täiendada ja värvimine ise ei olegi enam läbilaskevõime juures määrav faktor,“ kirjeldab ta.

Metalltooteid valmistava ettevõtte juhataja sõnul on värvimine muutunud paari aastaga muude teenuste kõrval milleks on toru- ja lehelaserlõikus, vesilõikus, painutus, keevitus, lasermarkeerimine, haaveldamine täna üheks kõige suurmaks müügiargumediks.

Äsjapaigaldatud liini valmistaja, Šveitsi tootja Gemani jõudis ettevõte suure eeltöö ja uurimise tulemusena. „Eks tugevaid tegijaid on maailmas teisigi, aga see koostöö on meil väga hästi õnnestunud. Gema ja Elisteri lahendus oli veenev juba hetkel, kui valiku tegime, ning me ei ole pidanud pettuma,“ sõnas Kilk.

Gema ja Elisteri lahendus oli veenev juba hetkel, kui valiku tegime, ning me ei ole pidanud pettuma

Kui soovite rohkem infot Torm Metalli tootmises teostatud projekti kohta või vajate konsultatsiooni, et oma ettevõttes sarnane lahendus püsti panna, võtke julgelt ühendust Elister OÜ-ga. Meie pikaajaline kogemus on teile sobiva lahenduse pakkumisel ja projekti teostamisel kindlasti abiks.

Kliendid räägivad