Unifog Osmosis veefilter - Elister

Unifog Osmosis veefilter

Vesi puhastatakse mehaaniliselt 5my tiheduses filtris, edasi retsirkuleeritakse vesi membraanides 0001-.0001 mm liikumisega, kust saadakse kätte ioonid, kui ka kõik lahustunud ained. Rõhk selles pumbas on tavaliselt 14-15 baari.

Peale membraane kogutakse vesi hüdrofoori ning peale veepehmendi läbimist läheb vesi tarbimisse. Tarbimisse minnes on veesurve  2-5 baari. Arvestada tuleb ka seda, et peale vee puhastamist läheb 40% veest kasutamisse ning 60% veest läheb kanalisatsiooni.

Küsi pakkumist