Mööblitootja Harviker OÜ taaskasutab värviliinide soojusenergiat - Elister

Mööblitootja Harviker OÜ taaskasutab värviliinide soojusenergiat

Klient

Harviker

Teostus

2021

Asukoht

Järlepa

Harviker OÜ on Eesti kapitalil põhinev mööblitooja, kes on oma noorusliku kollektiiviga spetsialiseerinud kasepuidust toormaterjalil põhinevale toodangule. Tootmise käigus viimistletakse tooteid kolme erineva viimistlusautomaadiga, kus tegemist on arvestatavalt suurte õhumahtudega, mis õue suunatakse, mis omakorda tekitab tehasesse suure vaakumi. Ruumi tagastatav õhk aga omakorda vajab ülesse kütmist.

Üha kasvav roheline mõtlemisviis ning kallinevad energia hinnad on põhjus miks tehakse investeeringuid erinevatesse soojustagastus süsteemidesse.

Paigaldasime Harvikeri ühele pihustusliinile soojustagastusega ventilatsiooniseadme, kus seadme ülesanne on välja paisatavast õhust(nii viimistlusautomaat, kui ka kuivatusahi) kätte saada soojusenergia ning kasutada seda ära. Selle projekti puhul kasutame energiat sisse puhutava õhu eelsoojendamiseks.

Selleks, et süsteem töötaks automaatselt, jälgib automaatika välja paisatava õhu kogust ning tehases olevat vaakumit rõhuandurite abil.

Nimetatud projekti raames aitasime ka kliendil paigaldada juba varasemalt hangitud kuivatusahju viimistlusliini tarvis, kus meie ülesandeks oli seadmestik paika panna ning teostada küttevee trasside paigaldus ja ühendus.

Pildigalerii

Kliendid räägivad