Värvimise ja kuivatuse lahendus - Elister

Värvimise ja kuivatuse lahendus

Klient

Piirdeaedasid valmistav ettevõte

Teostus

2017

Asukoht

Harjumaa

Meie kliendiks on piirdeaedasid valmistav ettevõte Harjumaal, kes soovis laiendada oma tegevust puidust toodete osas. Selleks vajas klient värvimiseks ja värvitud toodete kuivamiseks lahenudust.

LÄHTEÜLESANNE

Meie lähteülesanne oli antud projekti raames:

  • Pihustusautomaadi hankimine
  • Pihustustehnika hankimine
  • Kuivatustunneli ventilatsiooni seadmete hankimine
  • Kuivatustunneli konstruktsiooni hankimine

LAHENDUS

Olime kliendiga eelnevalt kokku leppinud, et kuivatustunneli paigaldusega saavad nad ise hakkama, siis meie poolt sai teostatud:

  • Projekt kuivatustunneli konstruktsioonile-, torustikule ja lahendusele
  • Kuivatustunneli tarvis ventilatsiooni seadmete hankimine
  • Puittoodete pihustamiseks mõeldud pihustusautomaadi hankimine
  • Pihustusautomaadile pihustustehnika hankimine

Kliendid räägivad