TQC viskoossusmõõtja mõõtmiseks kineetilise voolavuse abil - Elister

TQC viskoossusmõõtja mõõtmiseks kineetilise voolavuse abil

See TQC viskoosusmõõtja vastab standardile ISO 2431 ning on peamine abivahend teostamiseks mõõtmisi värvimistööde käigus.

Aine temperatuur peab olema mõõtmise käigus +23C, et tagada õige mõõtetulemus ning tulem saadakse sekundites.

Küsi pakkumist